Aluminijumski kompozitni paneli - alubond

Aluminijumski kompozitni panel (sendvič) je sastavljen od dve table ravnog aluminijumskog lima koje su međusobno povezane (slepljene) polietilenskim jezgrom (PE jezgro). Spoljna strana panela zaštićena je flourkarbon filmom (PVDF), koji je otporan na atmosferske uticaje i UV zračenja. Ukupna debljina panela je 2-6 mm. PE jezgro može biti zamenjeno posebnim vatrootpornim materijalom, ukoliko se ovi paneli koriste u izgradnji objekata posebne namene.

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Alubond USA struktura

Osnovna prednost ovog materijala je mala težina. Pored toga ovaj materijal je izuzetno čvrst i krut. Širenje materijala je neznatno i iznosi oko 1mm/m za temperaturnu razliku od 50°C. Ujedno je i dobar izolator zvuka i apsorber vibracija. Izuzetno jednostavan i lak za obradu i montažu. Paneli se mogu krojiti, savijati i povezivati u kasete različitih dimenzija i oblika kako bi se prilagodili arhitektonskim zahtevima. Izrađuju se u različitim bojama koje mogu biti mat, metalik ili koje mogu imitirati druge materijale kao što je ogledalo, drvo, mermer ili kamen.

U građevinarstvu aluminijumski kompozitni paneli se najčešće koriste za spoljno oblaganje objekata (fasade), ali se koriste i za unutrašnje oblaganje objekata, u uređenju enterijera, za izradu natpisa, za oblaganje stubova dvorišnih ograda i za izradu ograda i kapija.