Strukturalne staklene fasade

Strukturalne staklene fasade su najčešći izbor današnjih arhitekata pri projektovanju poslovnih zgrada i tržnih centara. One su sačinjene od aluminijumske konstrukcije koja nosi staklene table tako da se aluminijumski profili gotovo ne vide, već se vide samo staklene površine. Prozori na zgradama sa ovakvim fasadama otvaraju se samo vertikalno na spoljnu stranu i to oko gornje horizontalne ose. Izgled fiksnih i parapetnih delova fasade je isti kao izgled prozora. Pored estetske uloge, ove fasade su dobri toplotni i zvučni izolatori. Aluminijumski profili od kojih je izgrađena konstrukcija imaju termo-most. Staklene ploče se izrađuju od stakla sa različitom debljinom i različitim izolacionim osobinama.

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Strukturalna staklena fasada
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Strukturalna staklena fasada

Polustrukturalne staklene fasade

Kao i strukturalne fasade, polustrukturalne staklene fasade su sačinjene od aluminijumske konstrukcije koja nosi staklene table, ali se aluminijumski profile vide. Širina vidnog dela profila je minimalna. Prozori se otvaraju samo vertikalno na spoljnu stranu i to oko gornje horizontalne ose. Takođe, izgled fiksnih i parapetnih delova fasade je isti kao izgled prozora. Aluminijumski profili od kojih je izgrađena konstrukcija imaju termo-most. Staklene ploče se izrađuju od stakla sa različitom debljinom i različitim izolacionim osobinama.

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Polustrukturalna staklena fasada
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Polustrukturalna staklena fasada

Kontinualne (klasične) staklene fasade

Kontinualne (klasične) staklene fasade se izrađuju od aluminijumskih profila i staklenih panela kao i strukturalne i polustrukturalne fasade, ali aluminijumski profili koji čine mrežu su potpuno vidljivi. Prozori se otvaraju oko vertikalne ili oko donje horizontalne ose. Aluminijumski profili od kojih je izgrađena konstrukcija imaju termo-most. Staklene ploče se izrađuju od stakla sa različitom debljinom i različitim izolacionim osobinama.

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Kontinualna staklena fasada detalj
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Kontinualna staklena fasada

Fasade od aluminijumskih kompozitnih panela (tzv.alubonda ili alukobonda)

Fasade od aluminijumskih kompozitnih panela sačinjene su od aluminijumske podkonstrukcije na koju se pričvršćuju kompozitni paneli (tzv. alubond ili alukobond - svaki proizvođač ima poseban naziv) tako da se podkonstrukcija ne vidi, a između podkonstrukcije i panela postavlja se termo-izolacioni materijal (staklena vuna ili neki drugi materijal). Aluminijumski kompozitni paneli imaju malu težinu, čvrsti su, dobri su izolatori zvuka i toplote, jednostavno se obrađuju i brzo i lako montiraju. Izrađuju se u različitim bojama koje mogu biti mat, metalik ili koje mogu imitirati druge materijale kao što je ogledalo, drvo, mermer ili kamen. Ceo građevinski objekat se može obložiti ovim panelima ili se mogu kombinovati delovi fasade od kompozitnih panela i stakla. Uglavnom se koriste za fasade poslovnih objekata, ali arhitekte ih kombinuju sa ostalim materijalima i u fasadama stambenih zgrada i kuća.

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Fasada od kompozitnih panela alubonda
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Fasada od kompozitnih panela alubonda