Структуралне стаклене фасаде

Структуралне стаклене фасаде су најчешћи избор данашњих архитеката при пројектовању пословних зграда и тржних центара. Оне су сачињене од алуминијумске конструкције која носи стаклене табле тако да се алуминијумски профили готово не виде, већ се виде само стаклене површине. Прозори на зградама са оваквим фасадама отварају се само вертикално на спољну страну и то око горње хоризонталне осе. Изглед фиксних и парапетних делова фасаде је исти као изглед прозора. Поред естетске улоге, ове фасаде су добри топлотни и звучни изолатори. Алуминијумски профили од којих је изграђена конструкција имају термо-мост. Стаклене плоче се израђују од стакла са различитом дебљином и различитим изолационим особинама.

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Структурална стаклена фасада
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Структурална стаклена фасада

Полуструктуралне стаклене фасаде

Као и структуралне фасаде, полуструктуралне стаклене фасаде су сачињене од алуминијумске конструкције која носи стаклене табле, али се алуминијумски профиле виде. Ширина видног дела профила је минимална. Прозори се отварају само вертикално на спољну страну и то око горње хоризонталне осе. Такође, изглед фиксних и парапетних делова фасаде је исти као изглед прозора. Алуминијумски профили од којих је изграђена конструкција имају термо-мост. Стаклене плоче се израђују од стакла са различитом дебљином и различитим изолационим особинама.

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Полуструктурална стаклена фасада
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Полуструктурална стаклена фасада

Континуалне (класичне) стаклене фасаде

Континуалне (класичне) стаклене фасаде се израђују од алуминијумских профила и стаклених панела као и структуралне и полуструктуралне фасаде, али алуминијумски профили који чине мрежу су потпуно видљиви. Прозори се отварају око вертикалне или око доње хоризонталне осе. Алуминијумски профили од којих је изграђена конструкција имају термо-мост. Стаклене плоче се израђују од стакла са различитом дебљином и различитим изолационим особинама.

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Континуална стаклена фасада детаљ
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Континуална стаклена фасада

Фасаде од алуминијумских композитних панела (тзв.алубонда или алукобонда)

Фасаде од алуминијумских композитних панела сачињене су од алуминијумске подконструкције на коју се причвршћују композитни панели (тзв. алубонд или алукобонд - сваки произвођач има посебан назив) тако да се подконструкција не види, а између подконструкције и панела поставља се термо-изолациони материјал (стаклена вуна или неки други материјал). Алуминијумски композитни панели имају малу тежину, чврсти су, добри су изолатори звука и топлоте, једноставно се обрађују и брзо и лако монтирају. Израђују се у различитим бојама које могу бити мат, металик или које могу имитирати друге материјале као што је огледало, дрво, мермер или камен. Цео грађевински објекат се може обложити овим панелима или се могу комбиновати делови фасаде од композитних панела и стакла. Углавном се користе за фасаде пословних објеката, али архитекте их комбинују са осталим материјалима и у фасадама стамбених зграда и кућа.

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Фасада од композитних панела алубонда
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Фасада од композитних панела алубонда