Пратеће услуге

Идејна решења и пројектовање алуминијумске и ПВЦ столарије, алуминијумских ограда и фасада

Бригу о алуминијумској и ПВЦ столарији, алуминијумским оградама и фасади можете нам препустити од самог почетка – од идејног решења и пројекта до главног и извођачког пројекта.

На овом задатку обједињено је наше искуство у производњи, монтажи и материјалима са искуством наших сарадника из пројектних бироа.

Демонтажа старе столарије и одвожење шута, превоз и монтажа нове АЛУ и ПВЦ столарије

Ове пратеће услуге уговарамо са скоро свим купцима. Имамо теретна возила прилагођена за превоз старе и нове столарије и стакла. Колеге, који врше монтажу алуминијумске и ПВЦ столарије, пажљиво врше и демонтажу старе столарије. Одмах по уласку у простор, пре демонтаже старе и монтаже нове столарије, паркет и намештај прекривају ПВЦ фолијом, како не би дошло до њиховог оштећења. Остатке старе столарије одвозимо на депонију.

Обрада оштећених ивица зидова (шпалетни)

При демонтажи старе столарије неминовно се оштећују ивице зидова око прозора и врата, мада се демонтажа изводи пажљиво. Већина купаца препушта нама обраду ивица (шпалетни). Обрада се врши гипсом уз лепљење алуминијумских лајсни на ивице, тако да су зидови спремни за молерске радове.